2019 BMW 3 Series Sedan — Brukerveiledning

Posted on 16 Apr, 2021
Model: 2019 BMW 3 Series Sedan
Pages: 342
File size: 7 MB

Last ned Manual


Manuell Beskrivelse
Tråkk gasspedalen helt ned for å overskride den innstilte hastighetsgrensen bevisst. Kontrollampene i kombi-instrumentet lyser og markeringen i hastighetsmåleren settes til den aktuelle hastigheten. Ved innkoblet system blir den øyeblikkelige hastigheten holdt og lagret som ønsket hastighet.

Trykk vippebryteren så ofte opp eller ned til ønsket hastighet er stilt inn. I aktiv tilstand blir den viste hastigheten lagret og nådd på fri kjørebane. Den maksimale hastigheten som kan stilles inn er avhengig av kjøretøyet.

Man kan fortsette en hastighetsregulering som er avbrutt ved å hente fram den lagrede hastigheten igjen. Ønsket hastighet kan underskrides i stigninger hvis motoreffekten ikke er tilstrekkelig. Hvis den er for stor kan det føre til kraftig oppbremsing eller akselerasjon.


Use of Cookies    Contact us