2016 BMW M3 — Brukerveiledning

Posted on 16 Apr, 2021
Model: 2016 BMW M3
Pages: 222


File size: 5 MB

Last ned Manual


Manuell Beskrivelse
Hvis den kjørte hastigheten synker under hastighetsgrensen som er stilt inn blir begrensningen automatisk aktiv igjen. Hvis hastighetsgrensen som er stilt inn overskrides blinker kontrollampen i instrumentkombinasjonen så lenge det kjøres over hastighetsgrensen som er stilt inn. Økende uoppmerksomhet eller tretthet blir muligens ikke registrert eller ikke registrert i tide.

I disse situasjoner innledes automatisk forebyggende sikkerhetstiltak for å holde risikoen ved en ulykke så lav som mulig. På grunn av systemets grenser kan kritiske situasjoner ikke registreres pålitelig eller i tide. Sikkerhetsbeltene foran låses opp automatisk etter en kritisk situasjon hvor det ikke har skjedd noen ulykke.

Ved å tråkke på gasspedalen blir den automatiske bremsingen også avbrutt. Individuelle innstillinger kan foretas i to forhåndsinnstilte konfigurasjoner for kjøretøyet. På grunn av systemgrenser kan systemet ikke selv reagere tilstrekkelig i alle trafikksituasjoner.
BMW Modeller

Privacy Policy    Contact us