2021 BMW X3 — Bruksanvisning

Posted on 13 Apr, 2021
Model: 2021 BMW X3
Pages: 396
File size: 7 MB

Hämta Manuell


Manuell Beskrivning
Om torkarna har frusit fast kan torkarbladen lossna och torkarmotorn kan överhettas när torkarna slås på. Håll torkarspaken tryckt nedåt tills torkarna står stilla i ett någorlunda lodrätt läge. Vid en låg påfyllningsnivå i spolvätskebehållaren avaktiveras funktionen.

Steptronic-växellådan förenar automatväxellådans funktioner med möjligheten att vid behov växla manuellt. I sportprogrammet är växlingspunkterna anpassade för en sportigare körstil. På kombiinstrumentet visas den valda växeln ett kort ögonblick och därefter åter den aktuella växeln.

Före upplåsningen av växellådsspärren ska du dra åt parkeringsbromsen för att förhindra att fordonet rullar iväg. Flytta bort fordonet från riskområdet och se sedan till att det inte kan rulla iväg. Uppväxlingen görs automatiskt så länge flaggsymbolen visas och gaspedalen inte släpps uppåt.


Use of Cookies    Contact us