2012.5 BMW C 600 Sport — Návod na používanie

Posted on 23 Sep, 2015
Model: 2012.5 BMW C 600 Sport
Pages: 141
File size: 2 MB

Stiahnite si manuál


Manuálny Popis
Nájdete v ňom dôležité pokyny na obsluhu, ktoré vám umožnia plne využívať technické prednosti vášho motocykla Scooter. Okrem toho získate informácie o údržbe a ošetrovaní, bezpečnosti prevádzky a jazdy, ako aj o spôsoboch ako najlepšie predĺžiť životnosť vášho motocykla. Tento iných osôb a ochrany vášho voOsobitná výbava návod na používanie opisuje osozidla pred poškodením.

Pri prvom nedosiahnutí tejto teploty sa nezávisle od nastavenia displeja automaticky prepne na zobrazenie teploty. Toto počítadlo sa vynuluje Bezprostredne po zapnutí a ďalej nezobrazuje, ak je celkové zapaľovania sa zobrazí „--:--, množstvo paliva po natankovaní pretože k prenosu hodnôt tlaku väčšie ako rezervné množstvo vzduchu v pneumatikách dôjde paliva. Pokiaľ je stav oleja nízky, zobrazí sa príslušný výUpozornenie o hladine oleja 1 stražný symbol.

V závislosti od naliehavosti varovania svieti všeobecná varovná kontrolka červeným alebo žltým svetlom. Ak sa vyskytuje niekoľko varovaní, zobrazujú sa všetky príslušné varovné kontrolky a varovné symboly, výstražné upozornenia sa zobrazujú striedavo. Nejazdite s otvorenou odkladacou 3 Tlmené alebo diaľkové svetlo je priehradkou! chybné.


Use of Cookies    Contact us