2014 BMW C 600 Sport — Návod na používanie

Posted on 23 Sep, 2015
Model: 2014 BMW C 600 Sport
Pages: 151
File size: 2 MB

Stiahnite si manuál


Manuálny Popis
Nájdete v ňom dôležité pokyny na obsluhu, ktoré vám umožnia plne využívať technické prednosti vášho motocykla Scooter. Okrem toho získate informácie o údržbe a ošetrovaní, bezpečnosti prevádzky a jazdy, ako aj o spôsoboch ako najlepšie predĺžiť životnosť vášho motocykla. Preto tento ktorá v tomto návode na používanávod na používanie prípadne nie nie je opísaná, je táto výbava nemusí zodpovedať vášmu opísaná v samostatnom návode vozidlu.

Táto situácia môže nastať v prípade odpojePri vyšších počtoch ročne odjaznia akumulátora. Pri prvom nedosiahnutí tejto teploty sa nezávisle od nastavenia displeja automaticky prepne na zobrazenie teploty. Toto počítadlo sa vynuluje Bezprostredne po zapnutí a ďalej nezobrazuje, ak je celkové zapaľovania sa zobrazí „--:--, množstvo paliva po natankovaní pretože k prenosu hodnôt tlaku väčšie ako rezervné množstvo vzduchu v pneumatikách dôjde paliva.

Pokiaľ je stav oleja nízky, zobrazí sa príslušný výUpozornenie o hladine oleja 1 stražný symbol. V závislosti od naliehavosti varovania svieti všeobecná varovná kontrolka červeným alebo žltým svetlom. Ak sa vyskytuje niekoľko varovaní, zobrazujú sa všetky príslušné varovné kontrolky a varovné symboly, výstražné upozornenia sa zobrazujú striedavo.


Use of Cookies    Contact us