2014 BMW C 600 Sport — Navodila za uporabo

Posted on 23 Sep, 2015
Model: 2014 BMW C 600 Sport
Pages: 149
File size: 2 MB

Prenos Manual


Ročno Opis
V njih najdete pomembna navodila v zvezi z upravljanjem, ki vam bodo omogočila v celoti izkoristiti tehnične prednosti tega Scooter ja. Razen tega boste v njih dobili informacije v zvezi z vzdrževanjem in nego, ki so pomembne tako za obratovalno in prometno varnost kakor tudi za ohranitev vrednosti vašega vozila. Razen tega tna odstopanja med temi navoso v posameznih državah modili za uporabo in vašim vozilom.

Servisni prikaz Če se servisni prikaz po3 javi več kot en mesec pred datumom servisa, je treba na22 staviti datum v kombinaciji instrumentov. Če prekoračite čas servisa, se poleg prikaza datuma Število prevoženih kilometrov 1 oz. Opozorilo o nivoju olja 1 daje inČe splošna opozorilna formacijo o nivoju olja v motorju.

Za prikaz opozorila o nivoju olja Opozorilni prikazi lučke in opozorilni simboli, opozo3 morajo biti izpolnjeni naslednji rilni napisi pa se izmenjujejo. Odvisno od nujnosti opozorila se prižge rdeča ali rumena splošna opozorilna lučka. V vozilo naj dolijejo hladilno tev komunikaciji med ključem in Rezerva goriva kočino in hladilni sistem naj elektroniko motorja.


Use of Cookies    Contact us