2012.5 BMW C 650 GT — Handleiding

Posted on 23 Sep, 2015
Model: 2012.5 BMW C 650 GT
Pages: 143
File size: 2 MB

Downloaden Handleiding


Manual Beschrijving
Hij bevat tevens informatie over service en onderhoud met het oog op de verkeersveiligheid en bedrijfszekerheid alsmede adviezen om de restwaarde van uw motorfiets zo hoog mogelijk te houden. Voor coulanceregelingen is het Geeft het einde van een absoluut noodzakelijk dat kan aanwijzing aan. Hierdoor kunnen evenafwijkingen van de afgebeelde tuele afwijkingen tussen deze Scooter mogelijk.

Daarom verzoeken wij deze in een afzonderlijke handleiu er begrip voor te hebben dat ding beschreven. Deze situatie kan zich voordoen wanneer de Als in een jaar veel kilometers accu losgekoppeld is geweest. In dit voorbeeld betekent de resterende kilometers 2 in stapaanduiding "Juli 2013".

Waarschuwingen waarvoor geen eigen waarschuwingslampje beschikbaar is, worden door het algemene waarschuwingslampje 1 in combinatie met een waarschuz Aanduidingen wingsaanwijzing bij positie 2 of een waarschuwingssymbool 3 op het multifunctioneel display weergegeven. Afhankelijk van de ernst van de waarschuwing gaat het algemene waarschuwingslampje rood of geel branden. Als meerdere waarschuwingen van kracht zijn, worden alle betreffende waarschuwingslampen en -symbolen weergegeven en.


Use of Cookies    Contact us