2012 BMW F 800 GS — Návod na používanie

Posted on 22 Sep, 2015
Model: 2012 BMW F 800 GS
Pages: 160
File size: 2 MB

Stiahnite si manuál


Manuálny Popis
Oboznámte sa so svojím novým motocyklom, aby ste sa mohli v doprave bezpečne pohybovať. Okrem toho získate informácie o údržbe a ošetrovaní, bezpečnosti prevádzky a jazdy, ako aj o spôsoboch ako najlepšie predĺžiť životnosť vášho motocykla. Z toho môžu možné odlišnosti zobrazeného vyplývať prípadné odlišnosti motocykla voči verziám podľa medzi týmto návodom na krajiny dovozu.

Preto vás prosíme v tomto návode na používanie, je o pochopenie, že z údajov, z Všeobecné pokyny táto výbava opísaná v samostatvyobrazení a opisov nemôžu nom návode. Z tohto dôvodu sa ukazovateľ hladiny paliva znázorňuje Zostávajúce množstvo paliva v presne iba v dolnej polovici obpalivovej nádrži (rezerva), pri ktolasti naplnenia. Čím sa palivo v nádrži intenzívnejšie pohybuje (v dôsledku častých zmien naklopenia, časz Indikátory tého brzdenia a zrýchlenia), tým ťažšie sa určuje veľkosť rezervy.

Vzdialenosť, ktorú možno prejsť na rezervu, je závislá od štýlu jazdy (od spotreby) a od množstva paliva zostávajúceho v nádrži. Ak sa informácia o servise Indikácia servisu zobrazí skôr ako mesiac pred dátumom servisu, musí sa dátum uložený v kombinácii prístrojov nastaviť. Pri prvom nedosiahnutí tejto teploty sa nezávisle od nastavenia displeja automaticky prepne na zobrazenie teploty.


Use of Cookies    Contact us