2012 BMW F 800 GS — Navodila za uporabo

Posted on 22 Sep, 2015
Model: 2012 BMW F 800 GS
Pages: 162
File size: 2 MB

Prenos Manual


Ročno Opis
Razen tega boste v njih dobili informacije v zvezi z vzdrževanjem in nego, ki so pomembne tako za obratovalno in prometno varnost kakor tudi za ohranitev vrednosti vašega vozila. Zaradi tega je prikaz napolnjenosti goriva podrobneje Zaloga goriva, ki se ob vžigu opopredstavljen le za spodnjo polozorilne lučke nahaja v rezervoarju vico rezervoarja goriva, je odvisna od načina vožnje. Bolj, kot se gorivo premika v rezervoarju (pogosta menjava nagiba, zaviranje in pospeševaz Prikazi nje), težje je izračunati rezervno količino.

Takšna situacija se lahko pojavi, če je bil akumulator odklopljen daljše časovno obdobje. Opozorila, za katera ni posebnih opozorilnih lučk, so prikazana Splošna opozorilna lučka se pris splošno opozorilno lučko 1 v žge skladno z najnujnejšim opopovezavi z opozorilnim napisom zorilom. Uporabljeni ključ ni potrjen za V posodi za gorivo je samo še Če je nivo hladilne tekočine prezagon, ali pa je prišlo do motenj rezerva goriva.

Dosežena je rezerva Splošna opozorilna lučka Če obtičite v zastoju, ugasnite goriva sveti rdeče. Če je temperatura hladilne tePomanjkanje goriva lahko Nadaljevanje vožnje s prekočine pogosto previsoka, mora povzroči prekinjanje zgoregretim motorjem lahko ponapako čim prej odpraviti spevanja in nepričakovano ugašanje škoduje motor. Uporabite ga lahko, ko nimate pri roki glavnega ključa, ni pa primeren za trajno uporabo.


Use of Cookies    Contact us