2012.5 BMW F 800 GT — Návod na používanie

Posted on 23 Sep, 2015
Model: 2012.5 BMW F 800 GT
Pages: 143
File size: 2 MB

Stiahnite si manuál


Manuálny Popis
Oboznámte sa so svojím novým motocyklom, aby ste sa mohli v doprave bezpečne pohybovať. Okrem toho získate informácie o údržbe a ošetrovaní, bezpečnosti prevádzky a jazdy, ako aj o spôsoboch ako najlepšie predĺžiť životnosť vášho motocykla. Požadovanú tému nájdete manipuláciu pri ovládaní, montuje už pri výrobe najrýchlejšie v podrobnej tabuľke riadení a nastavovaní, ako aj pri vozidla.

Taktiež sú je zaručená nepretržitým možné odlišnosti zobrazeného vývojom konštrukcie, výbavy motocykla voči verziám podľa a príslušenstva. V závislosti od naliehavosti varovania svieti všeobecná varovná kontrolka žltým alebo červeným svetlom. Prehľad varovných indikácií 3 varovné a indikačné symboly upozornení na význam 23 kontrolky displeji „"x.

Ak je teplota chladiacej kvaVšeobecná varovná konpaliny príliš vysoká, nechajte trolka svieti žltým svetlom. Výmena žiaroviek predných a zadných ukazovateľov smeru 27 Zobrazí sa symbol motora. Vo výnimočMožná príčina: na krátky čas zobrazí iba ných prípadoch sa motor vypne Žiarovka je chybná.


Use of Cookies    Contact us