2016 BMW F 800 GT — Bruksanvisning

Posted on 11 Mar, 2016
Model: 2016 BMW F 800 GT
Pages: 165
File size: 2 MB

Hämta Manuell


Manuell Beskrivning
Dessutom får du anvisningar om underhåll och skötsel, som hjälper dig att bibehålla drift- och trafiksäkerheten och det höga andrahandsvärdet. Beroende möjliga varningarna på följande på hur allvarlig varningen är lyser sida. Kör om möjligt motorn på lägre kylvätsketemperatur Vid låg yttertemperatur måste varvtal tills den svalnar.

I sällsynta fall stängs är att alltid ha med sig motorn av och kan inte startas reservlampor. Däcktryckskontrollen åtgärda felet, helst en åtgärda felet, helst en fungerar endast en begränsad tid. Yttertemperatur ( 33) Det finns dock alltid minst den 3 bränslereservmängd i behållaren som anges på behållarens 32 baksida.

Om tidpunkten för service peraturindikeringen för att varna har överskridits, lyser föruför möjlig halka. Första gången tom datum- eller kilometerindidenna temperatur underskrids keringen dessutom den allmänna växlar displayen automatiskt, obevarningslampan gul. Om påvertoleransen så lyser den allmänna kan från motorvärmen blir för stor varningslampan gult.


Use of Cookies    Contact us