2011.5 BMW F 800 R — Navodila za uporabo

Posted on 23 Sep, 2015
Model: 2011.5 BMW F 800 R
Pages: 145
File size: 2 MB

Prenos Manual


Ročno Opis
Razen tega boste v njih dobili informacije v zvezi z vzdrževanjem in nego, ki so pomembne tako za obratovalno in prometno varnost kakor tudi za ohranitev vrednosti vašega vozila. Prosimo, upoštevajte, da 1 so opisane tudi različice opreme, Visoka raven varnosti in kakoki jih morda niste izbrali. Prosimo, rabo, boste njen opis našli v loče- upoštevajte, da iz tukajšnjih nanih navodilih.

Zgornji pravokotnik je povečan in predstavlja bistveno večjo količino goTrenutna poraba l/100 km riva kot ostali pravokotniki. Servisni prikaz Če se servisni prikaz pojavi več kot en mesec pred da3 tumom servisa, je treba nastaviti datum v kombinaciji instrumen23 tov. Takšna situacija se lahko pojavi, če je bil akumulator odklopljen daljše časovno obdobje.

Ta Če prekoračite čas servisa, števec prevoženih kilometrov se se poleg prikaza datuma ponastavi, ko je skupna količina oz. Če je izmerjeni 24 Pri stoječem vozilu lahko zračni tlak polnjenja pnevmatike toplota motorja popači meizven dovoljenih toleranc, utripa ritev temperature okolice. Ko temperatura dnost 1 predstavlja zračni tlak prvič pade pod to vrednost, se pnevmatike sprednjega kolesa, na ekranu neodvisno od njegove desna vrednost 2 pa zračni tlak nastavitve pokaže temperatura.


Use of Cookies    Contact us