2014.5 BMW G 650 GS — Návod na používanie

Posted on 24 Sep, 2015
Model: 2014.5 BMW G 650 GS
Pages: 136
File size: 2 MB

Stiahnite si manuál


Manuálny Popis
Okrem toho získate informácie o údržbe a ošetrovaní, bezpečnosti prevádzky a jazdy, ako aj o spôsoboch ako najlepšie predĺžiť životnosť vášho motocykla. V kapimontuje už pri výrobe tole 11 sú uvedené všetky práce, Označuje koniec pokynu. Prejdené kilometre po 3 dosiahnutí rezervného 22 množstva paliva Po dosiahnutí rezervného množstva paliva sa zobrazia kilometre prejdené od tohto okamihu.

Toto počítadlo sa vynuluje a ďalej nezobrazuje, ak je celkové množstvo paliva po natankovaní väčšie ako rezervné množstvo paliva. Tlačidlo stlačte toľkokrát, kým Vynulovanie počítadla 4 sa nezobrazí požadovaná hodenne odjazdených dina. Vyberte si požadované počíTlačidlo stlačte toľkokrát, kým tadlo denne odjazdených kilosa nezobrazia požadované mimetrov.

Kým je tlačidlo stlačené, diaľPosunutím spínača 1 nadol vykové svetlo bude svietiť. Prepnutím vypínača varovných nača počas jazdy môže Tlačidlo 1 na vypnutie ukazovablikačov 1 nadol varovné bliviesť k zablokovaniu zadného koteľov prepnite do stredu. Ovládanie varovných na vypnutie varovných blikačov Núdzový vypínač umožňuje jedv hornej časti stlačte.


Use of Cookies    Contact us