2012.5 BMW G 650 GS Sertão — Návod na používanie

Posted on 24 Sep, 2015
Model: 2012.5 BMW G 650 GS Sertão
Pages: 133
File size: 2 MB

Stiahnite si manuál


Manuálny Popis
Oboznámte sa so svojím novým motocyklom, aby ste sa mohli v doprave bezpečne pohybovať. Okrem toho získate informácie o údržbe a ošetrovaní, bezpečnosti prevádzky a jazdy, ako aj o spôsoboch ako najlepšie predĺžiť životnosť vášho motocykla. V kapimontuje už pri výrobe tole 11 sú uvedené všetky práce, Označuje koniec pokynu.

Prejdené kilometre po 3 dosiahnutí rezervného 22 množstva paliva Po dosiahnutí rezervného množstva paliva sa zobrazia kilometre prejdené od tohto okamihu. Toto počítadlo sa vynuluje a ďalej nezobrazuje, ak je celkové množstvo paliva po natankovaní väčšie ako rezervné množstvo paliva. Ak nie je zapnutý ventilátor chladiča aktivuje sa varovná kontrolka pre teplotu chladiacej kvapaliny:.

Tlačidlo stlačte toľkokrát, kým Vynulovanie počítadla 4 sa nezobrazí požadovaná hodenne odjazdených dina. Vyberte si požadované počíTlačidlo stlačte toľkokrát, kým tadlo denne odjazdených kilosa nezobrazia požadované mimetrov. Kým je tlačidlo stlačené, diaľPosunutím spínača 1 nadol vykové svetlo bude svietiť.


Use of Cookies    Contact us