2008.5 BMW K 1300 S — Handleiding

Posted on 22 Sep, 2015
Model: 2008.5 BMW K 1300 S
Pages: 176
File size: 2 MB

Downloaden Handleiding


Manual Beschrijving
Hij bevat tevens informatie over service en onderhoud met het oog op de verkeersveiligheid en bedrijfszekerheid alsmede adviezen om de restwaarde van uw motorfiets zo hoog mogelijk te houden. Voor coulanceregelingen is het Geeft het einde van een absoluut noodzakelijk dat kan opmerking aan. Hierdoor kunnen landspecifieke afwijkingen van de eventuele afwijkingen tussen deafgebeelde motorfiets mogelijk.

Als geen versnelling is ingeschakeld, brandt bovendien de controlelamp voor de neutraalstand. Na het tanken wordt nog gedurende korte tijd het vorige niveau weergegeven, voordat de weergave wordt geactualiseerd. Standaard-waarschuden de waarschuwingsaanwijzinwingen gen afwisselend weergegeven.

Waarschuwingen worden door de z Aanduidingen algemene waarschuwingslamp 1 in combinatie met een waarschuwingsmelding, bijv. Afhankelijk van de ernst van de waarschuwing gaat de algemene waarschuwingslamp rood of geel branden. Als meerdere waarschuwingen van kracht zijn, worden alle betreffende waarschuwingslampen en symbolen weergegeven en wor-.


Use of Cookies    Contact us