2014.5 BMW K 1300 S — Návod na používanie

Posted on 22 Sep, 2015
Model: 2014.5 BMW K 1300 S
Pages: 173
File size: 2 MB

Stiahnite si manuál


Manuálny Popis
Okrem toho získate informácie o údržbe a ošetrovaní, bezpečnosti prevádzky a jazdy, ako aj o spôsoboch ako najlepšie predĺžiť životnosť vášho motocykla. V kapimontuje už pri výrobe tole 12 sú uvedené všetky práce, Označuje koniec pokynu. Taktiež sú je zaručená nepretržitým možné odlišnosti zobrazeného vývojom konštrukcie, výbavy motocykla voči verziám podľa a príslušenstva.

Ak sa servisné hlásenie zo26 Indikácia servisu brazí viac ako jeden mesiac pred dátumom servisu, musí sa nastaviť dátum uložený v kombinácii palubných prístrojov. Z tohto dôvodu sa výloty okolia pri stojacom vozidle 3 počet dojazdu vykonáva iba pri skresliť. Priemerná spotreba na výpočet Ak dôjde k dotankovaniu paliva dojazdu sa nezobrazí a môže sa pneumatík po spotrebe paliva pod úroveň od zobrazenej priemernej spots riadením tlaku vzduchu rezervy, musí byť výsledný obreby líšiť.

Ak kritická hodnota leží v hranič28 nej oblasti prípustnej tolerancie, všeobecná varovná kontrolka zároveň svieti žltým svetlom. Ak zistený tlak vzduchu v pneumatikách leží mimo prípustnej tolerancie, všeobecná varovná kontrolka Zobrazené tlaky vzduchu bliká červeným svetlom. Upozornenie o hladine oleja 1 v pneumatikách sa vzťahujú na poskytuje informáciu o hladine teplotu pneumatík 20 °C.


Use of Cookies    Contact us