2015 BMW K 1600 GTL — Bruksanvisning

Posted on 10 Mar, 2016
Model: 2015 BMW K 1600 GTL
Pages: 201
File size: 3 MB

Hämta Manuell


Manuell Beskrivning
Dessutom får du anvisningar om underhåll och skötsel, som hjälper dig att bibehålla drift- och trafiksäkerheten och det höga andrahandsvärdet. Om den inte undpå tillbehörs- resp I kapitel 2 av denna instruktionsviks kan det leda till dödsfall eller utrustningsrelaterad 6 bok finns en första överblick över svåra personskador. Om de inte följs har genomförts är förutsättning kan det leda till skador på fordoTekniska data.

Det är därför möjgaranteras av den ständiga ligt att även utrustningsvarianter tekniska vidareutvecklingen beskrivs som inte motsvarar din av konstruktioner och motorcykel. På grund ligt att vissa landsutföranden inte av detta kan avvikelser mellan denna instruktionsbok och din motorcykel förekomma. Om motorcykeln står på sido22 stödet, kan bränslemängden inte beräknas korrekt på grund av det sneda läget.

Ride Check servicesymbolen en däcktrycket för framhjulet, värdet kort tid, och istället för den totala till höger 2 anger däcktrycket för kilometerställningen visas tidbakhjulet. Om tidpunkten för service 3 har passerat, lyser den allmänna varningslampan gul en 24 kort tid och servicesymbolen visas konstant. För fordon som körs många mil per år kan servicen eventuellt z Visningar behöva genomföras tidigare.


Use of Cookies    Contact us