2012 BMW R 1200 GS Adventure — Návod na používanie

Posted on 10 Mar, 2016
Model: 2012 BMW R 1200 GS Adventure
Pages: 164
File size: 2 MB

Stiahnite si manuál


Manuálny Popis
Oboznámte sa so svojím novým motocyklom, aby ste sa mohli v doprave bezpečne pohybovať. Okrem toho získate informácie o údržbe a ošetrovaní, bezpečnosti prevádzky a jazdy, ako aj o spôsoboch ako najlepšie predĺžiť životnosť vášho motocykla. Taktiež sú je zaručená nepretržitým možné odlišnosti zobrazeného vývojom konštrukcie, výbavy motocykla voči verziám podľa a príslušenstva.

V tomto príkročí, súčasne so zobrapo spotrebe paliva pod úroveň klade znamená zobrazenie „mazením dátumu, resp. Ak je vplyv teploty mopočet dojazdu vykonáva iba pri tora príliš veľký, dočasne sa zosklopenej bočnej opierke. Ak ---: Meranie nie je možné (uvezistený tlak vzduchu v pneumatidené podmienky nie sú splnené).

V závislosti od naliehavosti varovania svieti všeobecná varovná kontrolka červeným alebo žltým svetlom. Ak sa vyskytuje niekoľko varovaní, zobrazujú sa všetky príslušné varovné kontrolky a varovné symboly, výstražné upozornenia sa zobrazujú striedavo. Vyhý3 Všeobecná varovná konmôžu poškodiť katalyzátor, nebajte sa prudkým akceleráciám trolka svieti žltým svetlom.


Use of Cookies    Contact us