2014.5 BMW R 1200 RS — Bruksanvisning

Posted on 22 Sep, 2015
Model: 2014.5 BMW R 1200 RS
Pages: 201
File size: 3 MB

Hämta Manuell


Manuell Beskrivning
Dessutom får du anvisningar om underhåll och skötsel, som hjälper dig att bibehålla drift- och trafiksäkerheten och det höga andrahandsvärdet. I kapitel den inte undviks, leder till dödsfall 12 dokumenteras alla genomeller svåra personskador. Bevisen på att servicevisningar som ovillkorligen arbetena har genomförts är en måste följas för att skydda proTekniska data.

Det är detta kan avvikelser mellan teras redan vid tillverkockså möjligt att vissa landsutfödenna instruktionsbok och ningen av motorcykeln. Kommunikationen mellan fjärr30 Möjlig orsak: nyckeln och motorelektroniken är störd. Motorstyrningen har diagnostiserat ett fel som kan leda till allvar32 Allvarligt fel i liga följdfel.

Annars går motorn på nödDen elektroniska oljenivåsensorn cykeln hämtas och att felet programmet. Åtgärda felet snarast möjligt Vid för låg oljenivå: hos en auktoriserad verkstad,. Först när den batteri svagt Ljusbortfall allmänna varningslampan tänds med däcktryckskontroll föreligger ett permanent fel.


Use of Cookies    Contact us