2016 BMW R 1200 RT — Návod na používanie

Posted on 10 Mar, 2016
Model: 2016 BMW R 1200 RT
Pages: 223
File size: 3 MB

Stiahnite si manuál


Manuálny Popis
Okrem toho získate informácie o údržbe a ošetrovaní, bezpečnosti prevádzky a jazdy, ako aj o spôsoboch ako najlepšie predĺžiť životnosť vášho motocykla. V tomto návode na obsluhu dáNedodržanie môže mať za násle6 vame dôraz na jednoduchú orien- dok smrť alebo ťažké zranenie. Doklad o vykonanej údržbe je nenia a bezpečnostné opatpredpokladom pre poskytnutie renia.

Pravdepodobne vyplývať prípadné odlišnosti sú opísané aj verzie výbavy, ktorú medzi týmto návodom na ste si nezvolili. Batéria kľúča s diaľkovým ovláPri nízkej vonkajšej teplote sa ovládaním mimo dosahu daním je vybitá, núdzový kľúč najmä na mostoch a úsekoch príjmu nie je k dispozícii ( 52). Funkcia kľúča s diaľkovým ovlámožnosti jazdite pri čiastočnom daním je zaručená už iba obzaťažení.

Neobyčajné jazdné vlastnosti Poškodenie motora v núdzo34 pri núdzovom režime motora. Na udržanie schopnosti štartoVýpadok rôznych systémov vania a jazdy odpojí elektronika motocykla, napr. Motocykel má v tomto v pneumatikách leží mimo 38 stave veľmi tvrdé tlmenie a jazda prípustnej tolerancie.


Use of Cookies    Contact us