2022 BMW Motorrad R 18 Transcontinental Bruksanvisning

2022 BMW Motorrad R 18 Transcontinental Bruksanvisning
Posted on 26 Apr, 2022
Model: 2022 BMW Motorrad R 18 Transcontinental
Pages: 216


File size: 8 MB

Download from BMW-Motorrad.com

Manuell Beskrivning
Det är ditt ansvar för att bedöma säkerhetsförhållandena och trafiksituationen korrekt samt ingripa därefter. Ett fordon som kör in framför kan användas som regleringsobjekt först efter en rimlighetskontroll i radarn. Därför kan det hända att inbromsningen blir sen och kraftig eller att den uteblir.

Ta hänsyn till trafiksituationen och ingrip aktivt i motsvarande situationer. Radarsensorernas monteringsläge måste kontrolleras vid olycka eller om fordonet kör av vägen eller kör omkull. Om ett fordon registreras byggs fördröjningen i lutande läge upp successivt.

Vid körning utomlands måste du observera landsspecifika bestämmelser gällande användningen av radarsensorer. Avståndsinställningen bibehålls även efter att tändningen har kopplats från. I nedförsbacke kan backhjälpen inte säkerställa någon stoppfunktion på samma sätt som när en växel är ilagd.


Manual Cover
2022 BMW Motorrad R 18 Transcontinental Bruksanvisning Image


General
Year 2022
Make BMW Motorrad
Model R 18 Transcontinental
Language Swedish
Pages 216
Filetype PDF (Download)
File size 8 MBBMW Motorrad R 18 Transcontinental Models

Privacy Policy    Contact us