2022 BMW Motorrad R 18 Transcontinental — Bruksanvisning

Posted on 26 Apr, 2022
Model: 2022 BMW Motorrad R 18 Transcontinental
Pages: 216


File size: 8 MB

Download from BMW-Motorrad.com


Manuell Beskrivning
Det är ditt ansvar för att bedöma säkerhetsförhållandena och trafiksituationen korrekt samt ingripa därefter. Ett fordon som kör in framför kan användas som regleringsobjekt först efter en rimlighetskontroll i radarn. Därför kan det hända att inbromsningen blir sen och kraftig eller att den uteblir.

Ta hänsyn till trafiksituationen och ingrip aktivt i motsvarande situationer. Radarsensorernas monteringsläge måste kontrolleras vid olycka eller om fordonet kör av vägen eller kör omkull. Om ett fordon registreras byggs fördröjningen i lutande läge upp successivt.

Vid körning utomlands måste du observera landsspecifika bestämmelser gällande användningen av radarsensorer. Avståndsinställningen bibehålls även efter att tändningen har kopplats från. I nedförsbacke kan backhjälpen inte säkerställa någon stoppfunktion på samma sätt som när en växel är ilagd.
BMW Motorrad Modeller

Use of Cookies    Contact us