2016 BMW R nineT — Bruksanvisning

Posted on 10 Mar, 2016
Model: 2016 BMW R nineT
Pages: 153
File size: 2 MB

Hämta Manuell


Manuell Beskrivning
Dessutom får du anvisningar om underhåll och skötsel, som hjälper dig att bibehålla drift- och trafiksäkerheten och det höga andrahandsvärdet. Om den inte undMarkerar slutet blick över din motorcykel så hittar viks kan det leda till dödsfall eller på tillbehörs- resp du det i kapitel 2. Det garanteras av den ständiga är därför möjligt att även utrusttekniska vidareutvecklingen av ningsvarianter beskrivs som inte konstruktionen, utrustningen motsvarar din motorcykel.

På grund av också möjligt att vissa landsutfödetta kan avvikelser mellan denna instruktionsbok och din motorcykel förekomma. Ju mer bränsFör fordon som körs många mil let rör sig i tanken (på grund av per år kan servicen eventuellt bemotorcykelns lutning, kraftig inhöva genomföras tidigare. Om bromsning eller acceleration) kilometerställningen för den tididesto svårare är det att fastställa garelagda servicen ligger inom reservmängden.

Av detta skäl visningsområden, visas den återkan bränslereservmängden inte stående sträckan 1 en kort stund anges exakt. Beroende på hur allvarlig varningen är, lyser den allmänna varningslampan röd eller gul. Om displayen i övre värdeområdet 2 visar en varning symboliseras den av en varningstriangel 3.


Use of Cookies    Contact us