2017 BMW S 1000 RR — Bruksanvisning

Posted on 14 Feb, 2017
Model: 2017 BMW S 1000 RR
Pages: 244
File size: 3 MB

Hämta Manuell


Manuell Beskrivning
Det tekniska vidareutvecklingen är därför möjligt att även av konstruktioner och utrustningsvarianter beskrivs som utrustningsdetaljer. Räckvidden visas automatiskt på multifunktionsdisplayen när bränslereserven nåtts. Förvara därför alltid ytterligare reservnycklar åtskilda från tändningsnyckeln.

Registreringen fortsätter även om visningsläget lämnas under pågående registrering. Hastigheten som resulterar av det maximala varvtalet beror på utväxlingen och däckstorleken. Placera hjälpstödet mot stiften i framgaffeln och tryck sedan ner dess andra ände mot golvet med en jämn rörelse.

Kontrollera lufttrycket i däcken mönsterdjup med hjälp av följande värden. Sätt till exempel ett träklamp under bakhjulet så att det inte faller ner vid demontering av länkaxeln. De arbetssteg som här beskrivs för kåpans högra sidodel gäller i princip även för den vänstra.


Use of Cookies    Contact us