2019 Honda CRF125F/FB Instrukcja Obsługi

2019 Honda CRF125F/FB Instrukcja Obsługi
Posted on 23 Mar, 2020
Model: 2019 Honda CRF125F/FB
Pages: 132


File size: 5 MB

Pobierz Instrukcja

Instrukcja Opis
Niektóre z tych zadań można wykonać przy użyciu dostępnych narzędzi – jeśli posiadasz podstawowe umiejętności mechaniczne. Instrukcje zawarte w tym dokumencie należy traktować tylko jako pomoc w sytuacji awaryjnej. Nie można jednak przewidzieć wszystkich potencjalnych zagrożeń związanych z obsługą pojazdu.

Nieprzestrzeganie instrukcji obsługi serwisowej oraz niestosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa może spowodować odniesienie poważnych obrażeń lub śmierć. Należy zawsze przestrzegać procedur i instrukcji bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji obsługi. W przypadku nieposiadania wymaganego sprzętu i doświadczenia do wymiany części we własnym zakresie zalecamy skontaktować się ze sprzedawcą.

W przypadku częstej jazdy po mokrych lub zakurzonych nawierzchniach obsługę należy przeprowadzać częściej. Nie używać benzyny ani rozpuszczalnika o niskiej temperaturze zapłonu do czyszczenia filtra powietrza. Nałożyć cienką warstwę smaru na powierzchnię uszczelniającą filtra powietrza.


Manual Cover
2019 Honda CRF125F/FB Instrukcja Obsługi Image


General
Year 2019
Make Honda
Model CRF125F/FB
Language Polish
Pages 132
Filetype PDF (Download)
File size 5 MBHonda CRF125F/FB Models

Privacy Policy    Contact us