2021 Honda CRF300 Rally — Handleiding

Posted on 8 Jul, 2022
Model: 2021 Honda CRF300 Rally
Pages: 128


File size: 8 MB

Downloaden Handleiding


Manual Beschrijving
Met het oog op de veiligheid bent u verantwoordelijk om een controle voor het rijden uit te voeren en alle vastgestelde problemen te corrigeren. De accu is van het onderhoudsvrije type en kan permanent worden beschadigd als de doppenstrip wordt verwijderd. Dit symbool op de accu duidt aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden afgevoerd.

Een verkeerd afgevoerde accu kan schadelijk zijn voor het milieu en de menselijke gezondheid. U hoeft het elektrolytniveau van de accu niet te controleren en geen gedistilleerd water toe te voegen. Draag beschermende kleding en een gelaatscherm of laat de accu onderhouden door een bevoegde monteur.

Vervang de accu altijd door een andere onderhoudsvrije accu van hetzelfde type. Vervang een doorgebrande zekering door een zekering met dezelfde stroomsterkte. Het motorolieverbruik varieert en de oliekwaliteit verslechtert afhankelijk van de rijomstandigheden en de verstreken tijd.
Honda Modellen

Use of Cookies    Contact us