2021 Honda CRF300 Rally — Instrukcja Obsługi

Posted on 8 Jul, 2022
Model: 2021 Honda CRF300 Rally
Pages: 128


File size: 20 MB

Pobierz Instrukcja


Instrukcja Opis
Zawsze należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących jazdy terenowej. Znajomość własnego pojazdu jest niezwykle ważna w razie wystąpienia problemów z dala od domu. Podczas przewożenia ładunków należy zawsze jeździć z bezpieczną prędkością.

Należy unikać przewożenia zbyt ciężkich ładunków i stosować się do podanych limitów obciążenia. Należy przestrzegać wszystkich zaleceń dotyczących ciężarów i obciążeń zamieszczonych w tej instrukcji obsługi. Jazda z niskim poziomem paliwa może spowodować wypadanie zapłonów w silniku i uszkodzenie katalizatora.

Jeżeli w sytuacji innej niż opisana powyżej wyświetlany jest symbol „---. Wyświetla średnią prędkość liczoną od wyzerowania wybranego licznika przebiegu okresowego. Po ustawieniu zegara wyświetlacz przechodzi do regulacji podświetlenia wskaźników.
Honda Modele

Use of Cookies    Contact us