2022 Yamaha FX SVHO Cruiser — Bruksanvisning

Posted on 25 Apr, 2022
Model: 2022 Yamaha FX SVHO Cruiser
Pages: 136


File size: 6 MB

Download from Yamaha-Motor.com


Manuell Beskrivning
Backningsassistans är inaktiverat när ljudsignalen hörs två gånger och backningsassistansindikatorn slocknar. När vattenskotern körs i no-wake-läge kan motorvarvtalet justeras till ett steg över eller under det inledande motorvarvtalet. Den här funktionen kan användas när vattenskotern är i neutralläge eller när en framåtväxel läggs in på vattenskotern och motorn går på tomgång.

Nowake-läget är aktiverat när ljudsignalen hörs tre gånger och no-wake-indikatorn visas. No-wake-läget är inaktiverat när ljudsignalen hörs två gånger och no-wake-indikatorn slocknar. Vattenskoterns verkliga hastighet kan variera beroende på användningsförhållandena.

Assistanslägesindikatorn lyser med gult sken när assistansläget är aktiverat. Aktivering av assistansläget och assistanslägets inställningar kan låsas för att förhindra att de ändras. När automatisk trimning är aktiverat ändrar trimikonen på startskärmen färg.
Yamaha Modeller

Privacy Policy    Contact us