2017 Yamaha TMAX — Bruksanvisning

Posted on 31 Jul, 2017
Model: 2017 Yamaha TMAX
Pages: 118


File size: 25 MB

Hämta Manuell


Manuell Beskrivning
Dessutom får du många tips i handboken som gör att du kan hålla din skoter i bästa möjliga skick. Precis som med alla fordon ska du vara rusa motorn under en längre tid. Kylvätskans temperatur kommer att variera beroende på väderlek och motorbelastning.

Stäng av motorn och kontrollera att det inte sitter någon på fordonet innan du tankar. Lucka till förvaringsfack i en plastpåse innan du lägger dem i förvaringsfacket. Motorcykelns backspeglar kan vikas framåt eller bakåt vid parkering i trånga utrymmen.

Följ alltid de inspektionsoch underhållsprocedurer samt scheman som beskrivs i ägarhandboken. Tryck bara på startknappen för att starta om motorn om den stannar. De olika delarna i motorn slits in derar att du stänger av den smarta nyckeln.


Use of Cookies    Contact us