2016 Yamaha YXZ1000R — Instrukcja Obsługi

Posted on 1 Aug, 2018
Model: 2016 Yamaha YXZ1000R
Pages: 128


File size: 4 MB

Download from Yamaha-Motor.com


Instrukcja Opis
Z informacjami podanymi w tych rozdziałach oraz na etykietach przymocowanych do pojazdu zapoznaj nowego kierowcę i pasażerów. Nieprzestrzeganie naszych wskazówek może pociągnąć za sobą poważne konsekwencje. Zaniechanie kontroli lub konserwacji zwiększa możliwość wystąpienia wypadku lub uszkodzenia pojazdu.

Holowanie lub ciągnięcie może spowodować uszkodzenie ramy i pojazdu. Zachować szczególną ostrożność przy jeździe z ładunkiem po nierównościach. Należy zapoznać się ze szczegółami dotyczącymi określonego ogumienia przy wymianie opon.

Liczniki przebiegu dziennego pokazują odległość przebytą od ostatniego wyzerowania. Informacja ta pozwala zaplanować przyszłe przystanki na tankowanie. Licznik godzin pokazuje całkowity czas od momentu uruchomienia silnika.
Privacy Policy    Contact us