2022 Yamaha YZF-R7 Bruksanvisning

2022 Yamaha YZF-R7 Bruksanvisning
Posted on 25 Apr, 2022
Model: 2022 Yamaha YZF-R7
Pages: 96


File size: 4 MB

Download from Yamaha-Motor.com

Manuell Beskrivning
Inspektera fordonet före varje användningstillfälle så att det är i säkert skick. Följ alltid de inspektionsoch underhållsprocedurer samt scheman som beskrivs i ägarhandboken. Om du inte är bekant med reglagen kan du förlora kontrollen över fordonet vilket kan leda till en olycka eller personskador.

De olika delarna i motorn slits in och polerar varandra till rätta driftstoleranser. Under denna period bör du undvika att ha fullgas eller belasta motorn på sådant sätt att motorn kan överhettas. Vrid huvudströmbrytaren till påslaget läge och ställ in motorns stoppknapp på körläget.

Stäng av och slå på strömmen till fordonet för att återställa indikatorn. Om detta inte görs kommer motorn inte att starta även om motorn går runt när startknappen trycks in. Växellådan får bara tillräckligt med smörjning så länge motorn är igång.


Manual Cover
2022 Yamaha YZF-R7 Bruksanvisning Image


General
Year 2022
Make Yamaha
Model YZF-R7
Language Swedish
Pages 96
Filetype PDF (Download)
File size 4 MBYamaha YZF-R7 Models

Privacy Policy    Contact us